บริษัทฯ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจแจกข้าวกล่องพร้อมทาน จำนวน 100 ชุด

กิจกรรมเพื่อสังคม : 14 พฤษภาคม 2563


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ จัดถุงยังชีพแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาหน้าบริษัทฯ 

กิจกรรมเพื่อสังคม : 12 พฤษภาคม 2563


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้และอีสาน ฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม : 21 เมษายน 2563 


บจก. คอสโมทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ ส่งมอบหน้ากาก Face Shield พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม : 15 เมษายน 2563 


ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า ภาพบรรยากาศ ของแต่ละกิจกรรม ที่ทางคอสโมทรัค (Cosmo Truck) ได้เข้าร่วมในแต่ละครั้ง

งานประชุมวิชาการสันนิบาต : 8 มิถุนายน 2560  

 


  

คอสโมทรัคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ส.ท.ท. : 22-24 สิงหาคม 2558

 


 

คอสโมทรัคเข้าร่วมงานประชุมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการสมาพันธ์ปลัด อปท.