จากใจเราเพื่อสังคมไทย

     ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย "คอสโมทรัค" มุ่งเน้นและให้ความสำคัญถึงคุณค่าของทุกชุมชนและสังคมที่ด้อยโอกาส ดังนั้นโครงการ "ต้นกล้างามด้วยน้ำใจ" จึงถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่างๆ สำหรับโรงเรียนหรือชุมชนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนการสนับสนุน หรือที่ได้รับอยู่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง อย่างเช่น โครงการสร้างอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำขนมอบเพื่อเป็นอาหารกลางวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน, โครงการสร้างห้องสมุดและห้องสุขาเพื่อสาธารณประโยชน์, การมอบสื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

     สำหรับโครงการเหล่านี้ "คอสโมทรัค" ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามชุมชนหรือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนการสนับสนุนที่เพียงพอ โดยเราได้รับการตอบรับและร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่แนะนำสถานที่ให้กับเราและร่วมสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อย่างมากมาย เราขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตาและร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อคนไทยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 26 ธันวาคม 2561  

 

  

โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ คอสโมทรัค : 13 ธันวาคม 2560

 

  

 “คอสโมทรัค” ขอเชิญชวนหน่วยงาน ที่มีความสนใจ ให้ข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ของท่านกับเรา และโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะรับโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2459 5888   Fax. : 0 2459 5889

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

605366
ผู้เข้าชมวันนี้(Vis. Today)
เมื่อวาน (Yesterday)
สัปดาห์นี้ (Weekly)
เดือนนี้ (Monthly)
สรุปผู้เข้าชมทั้งหมด (Vis. Total)
2298
3707
16828
16828
605366

ไอพีของคุณ (IP): 3.95.131.208