Dump-Truck
Dump-Truck
Dump-Truck

รถบรรทุกเทท้าย

เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะ กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

Description

Dump Truck

รถบรรทุกเทท้าย

เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะ กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และมอก. 14001

  • ขนาดความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 1,800 CC

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 130

  • ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 150

  • ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210

  • ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210 (10 ล้อ)

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกเอนกประสงค์แบบขอเกี่ยว)

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 130

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว)

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

(รถบรรทุกเอนกประสงค์แบบหางเหยี่ยว)

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210

 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA