งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.ท.ท. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 58)

          ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.ท.ท. ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 58) เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา