โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย

มาปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ กันอีกครั้ง โดย โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดสร้างห้องสุขาเด็กเล็ก จำนวน 6 ห้อง และห้องน้ำสำหรับผู้ใหญ่ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำแรงดัน ให้แก่น้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางทีมงานก็ไม่ไพลาดที่จะเก็บภาพรอยยิ้มเปื้อนความสุขของน้องๆ มากฝากเหมือนเช่นเคยค่ะ