โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพุทธศิลปะไทยอนุสรณ์

        เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางชมรมสาธารณะประโยชน์ และอนุรักษ์ธรรมชาติของกลุ่มพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อน้อง และมอบของบริจาค อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับทีมงานของบริษัทเป็นอย่างดี เราหวังว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือและได้รับรอยยิ้มอันอบอุ่นและจริงใจจากน้องๆอีกครั้ง