โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องสุขาเพื่อน้อง และมอบของบริจาค อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับทีมงานของบริษัทเป็นอย่างดี เราหวังว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือและได้รับรอยยิ้มอันอบอุ่นและจริงใจจากน้องๆ อีกครั้ง