โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

         เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้จัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารเพื่อน้อง และมอบของบริจาค อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า, ตุ๊กตา และขนมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับทีมงานของบริษัทเป็นอย่างดี เราหวังว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มจากน้องๆ อีกครั้ง