โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

         เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และได้มอบของบริจาค อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางแผนกฯต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกครั้ง...