ส่งมอบหน้ากาก Face Shield พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

          จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไทย ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ต้องระดมกำลังให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากป้องกันโรค ซึ่งปัจจุบันหาใช้ได้ยาก ทางบริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำหน้ากาก Face Shield พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น ส่งมอบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์กลางพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ณ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคในระหว่างรักษาผู้ป่วย และเป็นการส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลให้ได้รับความปลอดภัยในช่วงวิกฤตนี้...