ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้และอีสาน ฯ

          เมื่อวันที่ 21/4/63 ทางบริษัทฯ นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้จัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนหน้ากาก ทางภาคใต้และภาคอีสานเพิ่มเติม โดยบริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบริการรับ-ส่งให้ฟรีถึงสถานที่ ดังนี้

1. โรงพยาบาลไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

2. โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

3. โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น

4. โรงพยาบาลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส