โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

          เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซ่อมแซมโรงอาหาร และห้องสุขาเด็กอนุบาล และได้มอบของบริจาค อาทิเช่นอุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค ขนมต่างๆ แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางแผนกฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านๆ จากหลายช่องทางที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยนะคะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกครั้ง