กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2564

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค พร้อมข้าวสาร 100 กก. และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เพื่อแบ่งปันให้กับคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองฯ