กิจกรรมเพื่อสังคม ณ วัดละมุดใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2564

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัทฯ ได้ ร่วมด้วยช่วยกันขนน้ำดื่ม เดินทางไปถวายน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ณ วัดละมุดใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สำหรับให้พระสงฆ์ไว้ใช้ดื่มใช้ฉัน และให้ญาติโยมผู้มาร่วมงานบุญได้ดื่มกินภายในวัด