กิจกรรมเพื่อสังคม บริจาคน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลบริการศูนย์การแพทย์นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมจิตอาสาได้ร่วมกันขนน้ำดื่ม จำนวน 269 แพ็ค และเดินทางไปมอบ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสำหรับไว้ใช้ ในโรงพยาบาลบริการศูนย์การแพทย์นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งที่เปิดเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยโควิด 19