กิจกรรมเพื่อสังคม ณ เทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบริษัท คอสโมทรัค ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 239 แพ็ค พร้อมอาหารแห้ง ให้กับ เทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19