โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

          เมื่อวันที่ 4 พ.ย.- 7 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องเรียนเด็กเล็ก และได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 4 ทุน พร้อมของบริจาค อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ ทางแผนกฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกครั้งในโครงการต่อๆ ไป...