กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2565

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบข้าวสารจำนวน 355 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี