กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2565

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ พร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี