กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนของ บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจให้กับ น้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคและของใช้ที่จำเป็น พร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ไปส่งมอบแทนความห่วงใยให้แก่น้องๆ ในครั้งนี้