กิจกรรมเพื่อสังคม คอสโมทรัค ร่วมสนับสนุนส่งมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาทาง คอสโม ทรัค โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนส่งมอบน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 100 แพ็ค เพื่อร่วมสมทบนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆ กับทางเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดตั้งโครงการ ที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ด้วยค่ะ