dump-truck-10m³
dump-truck-10m³
dump-truck-10m³

รถบรรทุกเทท้าย 10 ลบ.เมตร

เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะ กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

Description

รถบรรทุกเทท้าย (DUMP TRUCK)

     เป็นรถยนต์สำหรับการขนย้ายสิ่งของ มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคใต้ท้องกระบะ กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และมอก. 14001

  • ขนาดความจุ(m³)  10 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 (10 ล้อ)

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA