รถบรรทุกอเนกประสงค์ แบบหางเหยี่ยว 3 ลบ.เมตร (Multipurpose Dump Truck 3m³)

รถบรรทุกอเนกประสงค์ แบบหางเหยี่ยว

เป็นรถยนต์สำหรับการขนถ่ายสิ่งของ เช่น หิน ดิน ทราย หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะ

Description

Multipurpose Dump Truck Scoop End

รถบรรทุกอเนกประสงค์ แบบหางเหยี่ยว

     เป็นรถยนต์สำหรับการขนถ่ายสิ่งของ เช่น หิน ดิน ทราย หรือ อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น  มีระบบยกเทแบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะ  กระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA