เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนเอนกประสงค์ Multipurpose Pothole Patcher (Trailer-Mounted)

เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์

เป็นเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก ตัวเทรลเลอร์ชนิด 4 ล้อ มีช่องสำหรับรับหินจากรถบรรทุก และมีถังบรรจุ หิน (AGGREGATE HOPPER) ถังบรรจุ แอสฟัสท์อิมัลชั่น (EMULSION TANK) มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกของผิวถนน

Description

Multipurpose Pothole Patcher (Trailer-Mounted)

เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์

     เป็นเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก ตัวเทรลเลอร์ชนิด 4 ล้อ มีช่องสำหรับรับหินจากรถบรรทุก และมีถังบรรจุ หิน (AGGREGATE HOPPER) ถังบรรจุ แอสฟัสท์อิมัลชั่น (EMULSION TANK) มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกของผิวถนน

     Cr.Video : EmpireTech Channel

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA