ถังขยะคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร (Garbage Container 4m³)
ถังขยะคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร (Garbage Container 4m³)
ถังขยะคอนเทนเนอร์ 8 ลบ.เมตร (Garbage Container 8m³)
ถังขยะคอนเทนเนอร์ 8 ลบ.เมตร (Garbage Container 8m³)
ถังขยะคอนเทนเนอร์ 8 ลบ.เมตร (Garbage Container 8m³)

ถังขยะคอนเทนเนอร์

เป็นถังขยะที่ใช้ร่วมกับรถยกถังคอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้ตามความเหมาะสมและจุดวางรองรับขยะ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Garbage Container

ถังขยะคอนเทนเนอร์

          เป็นถังขยะที่ใช้ร่วมกับรถยกถังคอนเทนเนอร์ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้ตามความเหมาะสมและจุดวางรองรับขยะ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

 Garbage Container 4m³

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 4 ลูกบาศก์เมตร

------------------------------------------------

 

 Garbage Container 8m³ 

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 8 ลูกบาศก์เมตร

------------------------------------------------

 

********************************************************************************************