รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ ยกเท2 ชั้น (Garbage Pick-Up Truck)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ ยกเท1 ชั้น (Garbage Pick-Up Truck)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ ยกเท1 ชั้น (Garbage Pick-Up Truck)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ

เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเพื่อการจัดเก็บขยะ มีความคล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบ ชุดถังขยะส่วนบนสามารถยกขึ้นลงได้ สำหรับในรุ่นยกเท 2 ชั้นยังสะดวกในการเทขยะไปบ่อขยะที่มีขอบสูง การเทขยะเป็นการยกเทแบบไฮดรอลิค

Description

Garbage Pick-Up Truck

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ

          เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเพื่อการจัดเก็บขยะ มีความคล่องตัวสูง เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบ ชุดถังขยะส่วนบนสามารถยกขึ้นลงได้ สำหรับในรุ่นยกเท 2 ชั้นยังสะดวกในการเทขยะไปบ่อขยะที่มีขอบสูง การเทขยะเป็นการยกเทแบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิค ยกเท เป็นกระบอกที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Garbage Pick-Up Truck Type1

------------------------------------------------

  • แบบยกเท 1 ชั้น
  • ขนาดความจุ (m³) 3 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (cc) ไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี

------------------------------------------------

 

 Garbage Pick-Up Truck Type2

 

------------------------------------------------

  • แบบยกเท 2 ชั้น
  • ขนาดความจุ (m³) 3 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (cc) ไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี

------------------------------------------------

 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA