รถยนต์ฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ (Jet-Water Cleaning Truck for Container)

รถยนต์ฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ

เป็นรถยนต์ฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ ความจุตั้งแต่ 120 - 170 ลิตร เพื่อทำความสะอาดภายในและภายนอกถังขยะสาธารณะ ด้านหลังหัวเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ำดี เพื่อฉีดล้างถังเก็บน้ำโสโครกและชุดฉีดล้างถังขยะ ทำงานโดยการกดสวิทช์เพียงครั้งเดียวระบบจะเริ่มทำการฉีดล้างถังขยะโดยอัตโนมัติจนเสร็จ

Description

Jet-Water Cleaning Truck for Container

รถยนต์ฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ

          เป็นรถยนต์ฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ ความจุตั้งแต่ 120 - 170 ลิตร เพื่อทำความสะอาดภายในและภายนอกถังขยะสาธารณะ ด้านหลังหัวเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ำดี เพื่อฉีดล้างถังเก็บน้ำโสโครกและชุดฉีดล้างถังขยะ ทำงานโดยการกดสวิทช์เพียงครั้งเดียวระบบจะเริ่มทำการฉีดล้างถังขยะโดยอัตโนมัติจนเสร็จ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (Liters)  6,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

 

  

********************************************************************************************