รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ 6 ลบ.เมตร (Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 6m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ 6 ลบ.เมตร (Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 6m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ 6 ลบ.เมตร (Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 6m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ 8 ลบ.เมตร(Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 8m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์ 8 ลบ.เมตร(Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 8m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจขยะลงจากตัวรถได้ และยังสามารถเปลี่ยนชุดถังชนิดอื่นๆ เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน เช่น ถังบรรจุน้ำ ถังกระบะเหล็ก ฯลฯ

Description

Multipurpose Hook Lift Garbage Truck

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยวอเนกประสงค์

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจขยะลงจากตัวรถได้ และยังสามารถเปลี่ยนชุดถังชนิดอื่นๆ เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน เช่น ถังบรรจุน้ำ ถังกระบะเหล็ก ฯลฯ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

 Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 6m³

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 6 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

------------------------------------------------

 

 Multipurpose Hook Lift Garbage Truck 8m³ 

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 8 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

------------------------------------------------

 

********************************************************************************************