รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 5 ลบ.เมตร (Rear Loaded Compact Garbage Truck 5m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชดตู้เก็บขยะ เพื่อการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป โดยสามารถอัดเก็บขยะได้มากกว่าเท่าตัว

Description

Rear Loaded Compact Garbage Truck

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชดตู้เก็บขยะ เพื่อการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป โดยสามารถอัดเก็บขยะได้มากกว่าเท่าตัว  จุดเด่นของตัวรถอยู่ที่การอัดขยะ กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะ และชุดยก ชุดอัดขยะเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. 975-2538  เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

 Rear Loaded Compact 5m³

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 5 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

------------------------------------------------

 

 Rear-Loaded-Compact-6m³ 

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 6 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

------------------------------------------------

 

 

 Rear-Loaded-Compact-10m³ 

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 10 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า

------------------------------------------------

 

*********************************************************************************************************