รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย CNG (Rear-Loaded Compact Garbage Truck CNG)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (CNG)

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชดตู้เก็บขยะ เพื่อการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป โดยสามารถอัดเก็บขยะได้มากกว่าเท่าตัว

Description

Rear Loaded Compact Garbage Truck (CNG)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (CNG)

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชดตู้เก็บขยะ เพื่อการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป โดยสามารถอัดเก็บขยะได้มากกว่าเท่าตัว  จุดเด่นของตัวรถอยู่ที่การอัดขยะ กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะ และชุดยก ชุดอัดขยะเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. 975-2538  เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  Rear-Loaded Compact Garbage Truck (CNG) 14m

 ------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 14 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า

------------------------------------------------ 

 

 

*********************************************************************************************************