รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบบำบัดกลิ่น 12 ลบ.เมตร (Rear-Loaded Compact Garbage Truck with Deodorizing System 12m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบบำบัดกลิ่น

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่มีระบบบำบัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ ขจัดกลิ่นเหม็นของขยะ โดยเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการย่อยสบายของขยะ ชุดตู้จัดการเก็บขยะสามารถบรรจุขยะได้ปริมาณมากด้วยการอัดขยะเข้าตู้เก็บ

Description

Rear-Loaded Compact Garbage Truck with Deodorizing System

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบบำบัดกลิ่น

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่มีระบบบำบัดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพ ขจัดกลิ่นเหม็นของขยะ โดยเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการย่อยสบายของขยะ ชุดตู้จัดการเก็บขยะสามารถบรรจุขยะได้ปริมาณมากด้วยการอัดขยะเข้าตู้เก็บ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (m³)  5 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

 

  • ขนาดความจุ (m³) 12 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

  

********************************************************************************************