รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบย่อยกิ่งไม้ (Rear Loaded Compact Garbage Truck with Brush Chipper)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบย่อยกิ่งไม้

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ติดตั้งระบบย่อยกิ่งไม้ขนาด 3 นิ้ว เพื่อช่วยให้การเก็บขยะที่เป็นท่อนไม้หรือกิ่งไม้ทำได้อย่างสะดวก และเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานชุดอัดขยะไม่ให้เกิดการชำรุดได้ง่าย

Description

Rear Loaded Compact Garbage Truck with Brush Chipper

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมระบบย่อยกิ่งไม้

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ติดตั้งระบบย่อยกิ่งไม้ขนาด 3 นิ้ว เพื่อช่วยให้การเก็บขยะที่เป็นท่อนไม้หรือกิ่งไม้ทำได้อย่างสะดวก และเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานชุดอัดขยะไม่ให้เกิดการชำรุดได้ง่าย เพราะสามารถเปลี่ยนไม้ท่อนให้เป็นเศษเล็กๆ ได้ปริมาณการบรรจุขยะเพิ่มขึ้น กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะ ชุดยก เป็นกระบอกที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. 975-2538  เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (m³) 12 ลูกบาศก์เมตร
  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
  • ขนาดย่อยกิ่งไม้ 3 นิ้ว

  

********************************************************************************************