รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถัง (Rear-Loaded Compact Garbage Truck with Container's Tipping System)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถัง

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายที่ติดตั้งชุดยกเทถังขยะสาธารณะขนาด 240 - 1,000 ลิตร เพิ่มเติมจุดเด่นของตัวรถอยู่ที่การอัดขยะและชุดยกถังขยะสาธารณะกระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะและชุดยกถังขยะ

Description

Rear-Loaded Compact Garbage Truck with Container's Tipping System (New Recangle Shape)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถัง

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายที่ติดตั้งชุดยกเทถังขยะสาธารณะขนาด 240 - 1,000 ลิตร เพิ่มเติมจุดเด่นของตัวรถอยู่ที่การอัดขยะและชุดยกถังขยะสาธารณะกระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะและชุดยกถังขยะ เป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และมอก. 14001

 

ขนาดความจุ 14 ลบ.เมตร


เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240

 

*********************************************************************************************************