รถยนต์ปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะ (Side-Loaded Compact Garbage Pick-Up)

รถยนต์ปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะ

เป็นรถชนิด 4 ล้อ ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดอัดขยะระบบไฮดรอลิค

Description

Side-Loaded Compact Garbage Pick-Up

รถยนต์ปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะ

 

          เป็นรถชนิด 4 ล้อ ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดอัดขยะระบบไฮดรอลิค ในส่วนของชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและกระบอกไฮตรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิดและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ขนาดความจุ (m³)  3  ลูกบาศก์เมตร
  • เครื่องยนต์ (cc) ไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี

 

 *********************************************************************************************************