รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ 8 ลบ.เมตร (Skip Loader Truck 8m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร (Skip Loader Truck 4m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร (Skip Loader Truck 4m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.เมตร (Skip Loader Truck 4m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจุขยะลงวางที่จุดรองรับขยะได้ตามต้องการ และยังสามารถยกชุดบรรจุขยะขึ้นระยนต์บรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะได้เหมาะสมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านจัดสรร ตลาด หรือจุดรวมขยะก่อนการขนถ่ายไปทิ้ง มีระบบขาค้ำยันเพื่อการทรงตัวที่ดี

Description

Skip Loader Truck

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจุขยะลงวางที่จุดรองรับขยะได้ตามต้องการ และยังสามารถยกชุดบรรจุขยะขึ้นระยนต์บรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะได้เหมาะสมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านจัดสรร ตลาด หรือจุดรวมขยะก่อนการขนถ่ายไปทิ้ง มีระบบขาค้ำยันเพื่อการทรงตัวที่ดี กระบอกไฮดรอลิคยกเท เป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

 Skip Loader Truck 4m³

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 4 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

------------------------------------------------

 

 Skip Loader Truck 8m³ 

 

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 8 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

------------------------------------------------

 

********************************************************************************************