รถยนต์กึ่งพ่วงขนขยะมูลฝอย (Solid Waste Transfer Semi Trailer)
รถยนต์กึ่งพ่วงขนขยะมูลฝอย (Solid Waste Transfer Semi Trailer)

รถยนต์กึ่งพ่วงขนขยะมูลฝอย

เป็นรถยนต์หัวลากพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.เมตร ด้านบนตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีช่องสำหรับเทขยะเข้าถัง พร้อมฝาเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้จัดการเก็บขยะสามารถบรรจุขยะได้ปริมาณมาก ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Solid Waste Transfer Semi Trailer

รถยนต์กึ่งพ่วงขนขยะมูลฝอย

          เป็นรถยนต์หัวลากพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.เมตร ด้านบนตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีช่องสำหรับเทขยะเข้าถัง พร้อมฝาเปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้จัดการเก็บขยะสามารถบรรจุขยะได้ปริมาณมาก ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ตู้บรรรจุขยะมูลฝอย ขนาดความจุ (m³)  40 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า (หัวลาก 10ล้อ)

 

  

********************************************************************************************