รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน 10 ลบ.ม.(Standard-Garbage-Truck-10m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดฝาข้างเพื่อจัดเก็บขยะ การเทขยะทิ้งเป็นระบบยกเทแบบไฮดรอลิค ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มีให้เลือกใช้งานขนาดตั้งแต่รถบรรทุก 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ เพื่อความเหมาะสมกับภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่

Description

Standard Garbage Truck

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมาตรฐาน

      เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดฝาข้างเพื่อจัดเก็บขยะ การเทขยะทิ้งเป็นระบบยกเทแบบไฮดรอลิค ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มีให้เลือกใช้งานขนาดตั้งแต่รถบรรทุก 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ เพื่อความเหมาะสมกับภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่

 

 Standard Garbage Truck 10m³

 

-----------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 10 ลูกบาศก์เมตร (อเนกประสงค์)

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

-----------------------------------------

 

 Standard Garbage Truck 12m³ 

 

-----------------------------------------

  • ขนาดความจุ (m³) 12 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

-----------------------------------------

 

*********************************************************************************************************