รถยนต์เวทีการแสดงเคลื่อนที่ (Mobile Stage Truck)
รถยนต์เวทีการแสดงเคลื่อนที่ (Mobile Stage Truck)

รถยนต์เวทีการแสดงเคลื่อนที่ (Mobile Stage Truck)

เป็นรถยนต์สำหรับจัดการแสดงบนเวทีพร้อมระบบบแสงสีและเสียงที่มีคุณภาพ ช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคค้ำยันเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Mobile Stage Truck / Mobile Stage Vehicle

รถยนต์เวทีการแสดงเคลื่อนที่

Mobile Stage Truck

          เป็นรถยนต์สำหรับจัดการแสดงบนเวทีพร้อมระบบบแสงสีและเสียงที่มีคุณภาพ ช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคค้ำยันเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538  ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  

 *********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA