รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 6 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 4 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 4 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 8 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 8 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 10 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 10 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 12 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 12 seater)

รถสุขาเคลื่อนที่ (Mobile Toilet Vehicle)

เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 แล ISO 14001

Description

Mobile Toilet Vehicle | Mobile Toilet Bus

รถสุขาเคลื่อนที่

          เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  

 mobile-toilet-vehicle-4-seater.jpg

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  4  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า


Mobile Toilet Vehicle 6 seater

 

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  6  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  170  แรงม้า


 Mobile Toilet Vehicle 8 seater

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  8  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  210 แรงม้า


Mobile Toilet Vehicle 10 seater

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  10  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  240 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA