รถซ่อมอเนกประสงค์ (Multipurpose Road Maintenance Vehicle)
รถซ่อมอเนกประสงค์ (Multipurpose Road Maintenance Vehicle)

รถซ่อมอเนกประสงค์

เป็นรถยนต์สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเอนกประสงค์ มีเตาต้มยางในตัว ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Multipurpose Road Maintenance Vehicle

รถซ่อมอเนกประสงค์

เป็นรถยนต์สำหรับซ่อมแซมถนนลาดยางแบบอเนกประสงค์ มีเตาต้มยางในตัว ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และISO 14001

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA