public-commercial-vehicle
public-commercial-vehicle
public-commercial-vehicle

รถยนต์ขนส่งสาธารณะ

เป็นรถยนต์ขนส่งสาธารณะ ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ เช่น รถรับส่งนักเรียน รถรับส่งพนักงาน หรือ รถสองแถวประจำทาง เป็นต้น

Description

รถยนต์ขนส่งสาธารณะ

เป็นรถยนต์ขนส่งสาธารณะ ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ เช่น รถรับส่งนักเรียน รถรับส่งพนักงาน หรือรถสองแถวประจำทาง เป็นต้น

  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 110-170

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA