tractor-with-flail-mower
tractor-with-flail-mower

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง

เป็นเครื่องจักรสำหรับตัดหญ้าไหล่ทางโดยมีเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ 3 จุด

Description

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง

เป็นเครื่องจักรสำหรับตัดหญ้าไหล่ทางโดยมีเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบ 3 จุด

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

*********************************************************************************************************

CAPTCHA