รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 5 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 5m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 8 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 8m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 5 ลบ.เมตร(ติดเครน) (Combined-Equipment-Vehicle-for-Drain-Sewerage-Cleaning-Crane-5m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 8 ลบ.เมตร(ติดเครน) (Combined-Equipment-Vehicle-for-Drain-Sewerage-Cleaning-Crane-8m³)

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบหัวฉีดนำร่องเข้าท่อและฉีดอัดน้ำแบบม่านน้ำแรงดัน เพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกโดยมีระบบไฮดรอลิคดึงหัวฉีดเพื่อกวาดสิ่งโสโครกให้กลับลงมาที่บ่อพักและมีระบบดูดที่เก็บสิ่งโสโครกเข้าถังเก็บแบบสูญญากาศพลังสูง

Description

Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

        เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบหัวฉีดนำร่องเข้าท่อและฉีดอัดน้ำแบบม่านน้ำแรงดัน เพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกโดยมีระบบไฮดรอลิคดึงหัวฉีดเพื่อกวาดสิ่งโสโครกให้กลับลงมาที่บ่อพักและมีระบบดูดที่เก็บสิ่งโสโครกเข้าถังเก็บแบบสูญญากาศพลังสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 

 

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 3 ลูกบาศก์เมตร

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 4 ลูกบาศก์เมตร

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 5 ลูกบาศก์เมตร

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 8 ลูกบาศก์เมตร

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 5 ลูกบาศก์เมตร (เกียร์อัตโนมัติ)

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

------------------------------------------------

 • ขนาดความจุ (m³) 8 ลูกบาศก์เมตร (เกียร์อัตโนมัติ)

 • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

------------------------------------------------

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA