รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง (Jet-Water Street Cleaning Truck)
รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง (Jet-Water Street Cleaning Truck)

รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง

เป็นรถยนต์เพื่อการฉีดล้างทำความสะอาดต่างๆ เช่น ถนน หรือตลาดสด เป็นต้น ระบบปั้มฉีดน้ำแรงดันูงกว่า 150 บาร์ด้านหน้าตัวรถติดตั้งหัวฉีดสำหรับล้างพื้นถนน ด้านท้านติดตั้งปั้มพร้อมสายหัวฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 2 สาย โดยสายมีความยาวเส้นละ 20 เมตร เพื่อการฉีดล้างพื้นที่โดยรอบ

Description

Jet-Water Street Cleaning Truck
รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง

     เป็นรถยนต์เพื่อการฉีดล้างทำความสะอาดต่างๆ เช่น ถนน หรือตลาดสด เป็นต้น ระบบปั้มฉีดน้ำแรงดันสูงกว่า 150 บาร์  ด้านหน้าตัวรถติดตั้งหัวฉีดสำหรับล้างพื้นถนน ด้านท้านติดตั้งปั้มพร้อมสายหัวฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 2 สาย โดยสายมีความยาวเส้นละ 20 เมตร เพื่อการฉีดล้างพื้นที่โดยรอบ ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (liters) 4,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

 

  • ขนาดความจุ (liters) 6,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA