รถขุดไฮดรอลิคพร้อมเรือพอนทูน (Pontoon Boat with Hydraulic Excavator)

รถขุดไฮดรอลิคพร้อมเรือพอนทูน

รถขุดไฮดรอลิคพร้อมเรือพอนทูน มีเสากันโครงควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สำหรับงานขุดลอกแหล่งน้ำ ลำคลอง

Description

Pontoon Boat with Hydraulic Excavator

รถขุดไฮดรอลิคพร้อมเรือพอนทูน

 

    รถขุดไฮดรอลิคพร้อมเรือพอนทูน มีเสากันโครงควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สำหรับงานขุดลอกแหล่งน้ำ ลำคลอง 

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA