รถกวาดดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.ม.|CityFant 30 (Road Sweeper CityFant 30)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.ม.|CityFant 30 (Road Sweeper CityFant 30)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.ม.|CityFant 30 (Road Sweeper CityFant 30)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)
รถกวาดดูดฝุ่นถนน 6 ลบ.ม.|Cityfant 60 (Road Sweeper Cityfant 60)

รถกวาดดูดฝุ่นถนน Cityfant

เป็นรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ที่เป็นแบบออโตเมติคเพื่อความสะดวกในการขับเคลื่อนความเร็วต่ำขณะกวาดฝุ่นถนน สามารถกวาดและดูดฝุ่น ผงมูลฝอย เศษหิน ดิน ทรายและน้ำ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวถนน ไหล่ทาง สะพานกลับรถ ได้ทั้งสภาพที่เปียก และแห้ง ทั้งพื้นผิวที่สร้างด้วยคอนกรีต

Description

Cityfant (Road Sweeper)

รถกวาดดูดฝุ่นถนน Cityfant

     เป็นรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ที่เป็นแบบออโตเมติคเพื่อความสะดวกในการขับเคลื่อนความเร็วต่ำขณะกวาดฝุ่นถนน สามารถกวาดและดูดฝุ่น ผงมูลฝอย เศษหิน ดิน ทรายและน้ำ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวถนน ไหล่ทาง สะพานกลับรถ ได้ทั้งสภาพที่เปียก และแห้ง ทั้งพื้นผิวที่สร้างด้วยคอนกรีต ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ(m³) 3 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า


  • ขนาดความจุ(m³) 6 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

     Cr.Video : EmpireTech Channel

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA