รถกวาดและดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.เมตร (Road Sweeper 3m³)
รถกวาดและดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.เมตร (Road Sweeper 3m³)
รถกวาดและดูดฝุ่นถนน 3 ลบ.เมตร (Road Sweeper 3m³)

รถกวาดและดูดฝุ่นถนน

เป็นรถยนต์ที่ใช้สำหรับกวาดและดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นถนน โดยมีระบบดูดที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อดูดเก็บฝุ่นผง มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย น้ำ หรือกระป๋อง เข้าไปในถังบรรจุฝุ่น ระบบทิ้งเศษฝุ่นเป็นแบบยกเทพร้อมฝาท้ายที่ เปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง

Description

Road Sweeper

รถกวาดดูดฝุ่นถนน

     เป็นรถยนต์ที่ใช้สำหรับกวาดและดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นถนน โดยมีระบบดูดที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อดูดเก็บฝุ่นผง มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย น้ำ หรือกระป๋อง เข้าไปในถังบรรจุฝุ่น ระบบทิ้งเศษฝุ่นเป็นแบบยกเทพร้อมฝาท้ายที่ เปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • ขนาดความจุ (m³) 3 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า


  • ขนาดความจุ (m³) 6 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA