รถดูดสิ่งปฏิกูล 3,000 ลิตร (Vacuum Truck 3,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 3,000 ลิตร (Vacuum Truck 3,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 3,000 ลิตร (Vacuum Truck 3,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 4,000 ลิตร (Vacuum Truck 4,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 4,000 ลิตร (Vacuum Truck 4,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 6,000 ลิตร (Vacuum Truck 6,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 6,000 ลิตร (Vacuum Truck 6,000 liters)
รถดูดสิ่งปฏิกูล 7,000 ลิตร (ยกเท) (Vacuum Truck 7,000 liters)

รถดูดสิ่งปฏิกูล

เป็นรถยนต์ดูดของเหลวด้วยระบบสูญญากาศใช้ในการดูดส้วมหรือตะกอนโคลนในบ่อน้ำบำบัด ชุดถังมีระบบตัดการดูดแบบอัตโนมัติ เมื่อของเหลวเต็มถัง

Description

Vacuum Truck

รถดูดสิ่งปฏิกูล

        เป็นรถยนต์ดูดของเหลวด้วยระบบสูญญากาศใช้ในการดูดส้วมหรือตะกอนโคลนในบ่อน้ำบำบัดชุดถังมีระบบตัดการดูดแบบอัตโนมัติ เมื่อของเหลวเต็มถัง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 ------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (liters) 3,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (liters) 4,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (liters) 6,000 ลิตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210

------------------------------------------------

  • ขนาดความจุ (liters) 7,000 ลิตร (ยกเท)

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210

 

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA