เรือดับเพลิงกู้ภัย (Fire Fighting and Rescue Boat)

เรือดับเพลิงกู้ภัย

#เรือดับเพลิงกู้ภัย เป็นเรือที่ใช้ในการดับเพลิงกู้ภัย โดยมีถังโฟมพร้อมระบบฉีดโฟมและมีอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ปั้มสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ตัวเรือมีความยาวรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

Description

Fire Fighting and Rescue Boat

เรือดับเพลิงกู้ภัย

        เป็นเรือที่ใช้ในการดับเพลิงกู้ภัย โดยมีถังโฟมพร้อมระบบฉีดโฟมและมีอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า(HP) จำนวน 2 เครื่อง ปั้มสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ตัวเรือมีความยาวรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

 

  Fire-Fighting-and-Rescue-Boat

 

 *********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA