รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน (Fire-Fighting-Truck-with-Rescue-Aerial Ladder)
รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน (Fire-Fighting-Truck-with-Rescue-Aerial Ladder)
รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน (Fire-Fighting-Truck-with-Rescue-Aerial Ladder)

รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน

เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่มีบันไดเลื่อนสำหรับทำงานกู้ภัยในที่สูง ด้วยประสิทธิภาพของบันไดเลื่อนที่ยกปฏิบัติงานได้สูงถึง 18, 28 และ 32 เมตร ติดตั้งแท่นปีนฉีดน้ำดับเพลิงที่ปลายกระเข้าระบบปั๊มดับเพลิงที่มีแรงดันตำเพื่อการสูบ-ส่งน้ำในปริมาณมากๆ และระบบแรงดันสูงเพื่อการฉีดอัดน้ำอย่างมีพลัง

Description

Fire Fighting Truck with Rescue Aerial Ladder

รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบบันไดเลื่อน

        เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่มีบันไดเลื่อนสำหรับทำงานกู้ภัยในที่สูง ด้วยประสิทธิภาพของบันไดเลื่อนที่ยกปฏิบัติงานได้สูง 18, 28 และ 32 เมตร ติดตั้งแท่นปีนฉีดน้ำดับเพลิงที่ปลายกระเข้าระบบปั๊มดับเพลิงที่มีแรงดันต่ำเพื่อการสูบ-ส่งน้ำในปริมาณมากๆ และระบบแรงดันสูงเพื่อการฉีดอัดน้ำอย่างมีพลัง พร้อมยังมีระบบฉีดโฟมในตัว ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ความสูงกระเช้า 18 เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210

  • ความสูงกระเช้า 28 เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240  (10 ล้อ)

  • ความสูงกระเช้า 32 เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 300  (10 ล้อ)

  • ความสูงกระเช้า 55 เมตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 300  (10 ล้อ)

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA